CAN.4.ci-BOX.pngCANopen® 4-kanałowy moduł licznikowy : µCAN.4.ci-BOX

pdf

µCAN.4.ci-Box wyposażony jest w 4 szybkie liczniki do 500 kHz. Moduł pobiera i przetwarza impulsy binarne i przesyła je do systemu nadrzędnego.

czytaj więcej...