CANopen_Master_Source_Code.pngKod źródłowy CANopen Master

Kod źródłowy pakietu Master CANopen oferuje wiele opcji konfiguracyjnych i stanowi podstawę do sterowania i monitorowania złożonych sieci CANopen.Kod źródłowy CANopen Master zapewnia pełną funkcjonalność integracji standardów CANopen CiA 301, 302 i CiA305 CiA do systemów sterowania. Implementacja obsługuje następujące usługi CANopen:

 •      Obiekty Danych Serwisowych (SDO), klient i serwer
 •      Obiekty Danych Procesowych (PDO)
 •      Network Management (NMT)
 •      Komunikaty alarmowe (EMCY)
 •      Sychronizacja Wiadomości (SYNC)
 •      Ustawienie warstwy Usługi (LSS)

Wszystkie usługi mogą być programowane w czasie wykonywania za pośrednictwem aplikacji lub za pośrednictwem lokalnego słownika obiektu. Możesz rozszeżyć lokalny słownik obiektów w zależności od konkretnych potrzeb.

Różnorodne opcje konfiguracyjne pozwalają na indywidualne dostosowanie do systemu docelowego. Oprócz maksymalnej liczby obsługiwanych PDO, można również dostosować liczbę połączeń klienckich - SDO, jak również wsparcie wielokanałowe, dostosowując wykorzystanie zasobów (pamięci RAM / ROM) w sposób optymalny do zastosowania docelowego.

Przykładowe kody ułatwią fazę rozruchu, dzięki czemu użytkownik może skupić się na realizacji własnej aplikacji.Spójny interfejs driver'a zapewnia elastyczność w stosowaniu dowolnego kontrolera CAN dostępnego na rynku.

czytaj więcej...

CANopen_Slave_Source_Code.pngKod źródłowy CANopen® Slave

pdf

Kod źródłowy CANopen® slave został zoptymalizowany pod kątem wymagań niskich zasobów, a zatem dobrze nadaje się do inteligentnych czujników i elementów wykonawczych. Stos protokołów CANopen® oferuje pełną funkcjonalność integracji standardów CANopen® CiA 301 i CIA 305 w urządzeniu. Obsługiwane są następujące usługi CANopen®:

 •      Obiekty Danych Serwisowych (SDO, Server)
 •      Obiekty Danych Procesowych (PDO)
 •      Zarządzanie Siecią (NMT)
 •      Komunikaty alarmowe (EMCY)
 •      Synchronizacja wiadomości (SYNC)
 •      Ustawienie warstwy Usługi (LSS, Slave)

Wszystkie usługi mogą być programowane w czasie wykonywania za pośrednictwem aplikacji lub za pośrednictwem lokalnego słownika obiektu. Możesz rozszerzyć lokalny słownik obiektów w zależności od konkretnych potrzeb. Są dostępne różnorodne profile urządzeń i profile aplikacyjne są dostępne do uzupełnienia stosu protokołów. Różne funkcje zwrotne mogą być wykorzystywane do wysyłania komunikatów stosu protokołu CANopen® do aplikacji.

Opcja Mini-Master dodaje następujące funkcje do naszego kodu źródłowego CANopen® slave:

 •      SDO Klient: parametryzacja CANopen® slave innych urządzeń
 •      NMT Master: Zmiana stanu NMT innych urządzeń CANopen® slave
 •      Zarządzanie siecią (NMT)
 •      Master LSS: regulacja bitrate i ID węzła

Różnorodne opcje konfiguracyjne pozwalają na indywidualne dostosowanie do systemu docelowego. Przykładowe kody ułatwią fazę rozruchu, dzięki czemu użytkownik może skupić się na realizacji własnej aplikacji. Otwarty driver CAN (CANpie) zapewnia elastyczność w stosowaniu dowolnego kontrolera CAN dostępnego na rynku.

Jako dodatek do naszego kodu źródłowego CANopen Slave, oferujemy CANopen® Seminare, narzędzia programowe, a także doradztwo techniczne i wsparcie w twoich indywidualnych urządzeń CANopen®.

czytaj więcej...

CANopen_bootloader_protocol_stack.pngSots protokołu CANopen® bootloader'a

Pakiet kodu źródłowego bootloadera CANopen® oferuje pełną funkcjonalność integracji bootloadera według standardu CANopen® dla własnych urządzeń.

Stos CANopen® bootloader ma zimplementowany zredukowany słownik obiektów i wspiera usługi NMT, SDO (Przyspieszone / segmentowe / blok), EMCY, Heartbeat oraz LSS.

Różnorodne opcje konfiguracyjne pozwalają na indywidualne dostosowanie systemu docelowego. Przykłady kodów ułatwiają fazę uruchamiania, użytkownik może skoncentrować się na realizacji własnej aplikacji.Spójny interfejs driver'a daje elastyczność w stosowaniu dowolnego kontrolera CAN dostępnego na rynku.

czytaj więcej...