Stos CANopen Slave

diga source page

Źródła stosu CANopen Slave, możliwość kompilacji dla mikrokontrolerów 8-32 bit.
Stos zawiera Generic_CANdriver (prototypy funkcji i procedur do samodzielnego napisania przez użytkownika)
Stos zawiera Generic_FLASHdriver (prototypy funkcji i procedur do samodzielnego napisania przez użytkownika)

 • Haertbeat producer
 • Haertbeat consumer
 • do 4 x TxPDO
 • do 4 x RxPDO
 • 1 x SDO server
 • Segment SDO
 • EMCY
 • NMT
 • Rx PDO mapping
 • Tx PDO mapping
 • Wewnętrzny i zewnętrzny dostęp do Object Dictionary
 • Time Stamp Producer oraz Consumer

Źródła drivera dla stosu CANopen Slave wspierające wybrany kontroler CAN:

 •     ATMEL T89C51CC01 to 03
 •     SILABS F5xx
 •     MICROCHIP PIC 18F66K80
 •     MICROCHIP PIC32

 Możliwość zamówienia driver'a dla kontrolera CAN wybranego przez klienta.

Dokumentacja
 Manual programowy pdf
 Manual Object Dictinary pdf
 Instrukcja eksploatcji zip
Pliki bazowe
 Bazowy plik CANdriver zip
 Bazowy plik FLASHdriver zip