CANopen_Master_Source_Code.pngKod źródłowy CANopen Master

Kod źródłowy pakietu Master CANopen oferuje wiele opcji konfiguracyjnych i stanowi podstawę do sterowania i monitorowania złożonych sieci CANopen.Kod źródłowy CANopen Master zapewnia pełną funkcjonalność integracji standardów CANopen CiA 301, 302 i CiA305 CiA do systemów sterowania. Implementacja obsługuje następujące usługi CANopen:

  •      Obiekty Danych Serwisowych (SDO), klient i serwer
  •      Obiekty Danych Procesowych (PDO)
  •      Network Management (NMT)
  •      Komunikaty alarmowe (EMCY)
  •      Sychronizacja Wiadomości (SYNC)
  •      Ustawienie warstwy Usługi (LSS)

Wszystkie usługi mogą być programowane w czasie wykonywania za pośrednictwem aplikacji lub za pośrednictwem lokalnego słownika obiektu. Możesz rozszeżyć lokalny słownik obiektów w zależności od konkretnych potrzeb.

Różnorodne opcje konfiguracyjne pozwalają na indywidualne dostosowanie do systemu docelowego. Oprócz maksymalnej liczby obsługiwanych PDO, można również dostosować liczbę połączeń klienckich - SDO, jak również wsparcie wielokanałowe, dostosowując wykorzystanie zasobów (pamięci RAM / ROM) w sposób optymalny do zastosowania docelowego.

Przykładowe kody ułatwią fazę rozruchu, dzięki czemu użytkownik może skupić się na realizacji własnej aplikacji.Spójny interfejs driver'a zapewnia elastyczność w stosowaniu dowolnego kontrolera CAN dostępnego na rynku.

czytaj więcej...