CANLOGAnalizator

datavision

Oprogramowanie współpracujące z CANStudio i pozwala na :

  • azalizę interwałów czasu ramek CAN
  • zliczanie ramek CAN
  • analizę obciążenia sieci CAN
  • wizualizację danych

 

CAN LOG Analizator  v1.0 (32bit/64bit) zip
CAN LOG Analizator  v2.0 (32bit/64bit) zip