Szkolenia 

 CAN/CANopen®/J1939

Zakres:

1. Wstęp:

 • Podstawowe cechy magistrali CAN
 • Podstawowe normy CAN/cCANopen®
 • Organizacja CAN in Automation  (CiA)

2. Warstwa fizyczna:

 • Topologia sieci wg ISO11898-2
 • Elektryczne podłączenie do magistrali, poziomy napięć
 • Podstawowe złącza

3. Warstwa łącza danych:

 • Standardowa i rozszerzona ramka danych
 • Zasada arbitrażu
 • Ramka danych, żądania transmisji RTR i ramki błędów
 • Stany węzła CAN

4. Warstwa aplikacji CANopen®:

 • Specyfikacje CiA
 • Model urządzenia CANopen®
 • Usługi CANopen® (NMT, SDO, PDO, EMCY, SYNC)
 • Struktura identyfikatora
 • Słownik obiektów (Object Dictionary)
 • Stany pracy urządzenia CANopen®
 • Layer Setting Services (LSS)
 • CANopen® Safety (EN 50325-5)

5. Ćwiczenia z konfiguracji magistrali CAN:

 • Obsługa narzędzi do konfiguracji i diagnostyki sieci CAN
 • Konfiguracja węzłów CANopen® (ciśnienia, modułu I/O, rozdzielacze hydrauliczne itp.)
 • Uruchomienie sieci CANopen® i testowanie działania, zmiana konfiguracji węzła.
 • Możliwość podłączenia urządzeń klienta do sieci CAN/Canopen® .

 szkolenie mat1

szkolenie mat

 

 


 CoDeSys 2.1 CoDeSys 2.3 CoDeSys 3.5

 Zakres:

 • Działanie sterownika PLC
 • Tworzenie nowego projektu i podstawowa parametryzacja urządzeń
 • Organizacja pamięci sterownika i zasady adresacji
 • Obsługa jednostki centralnej sterownika
 • Rola i definiowanie zmiennych symbolicznych, różne typy danych
 • Języki programowania sterowników, struktura programowego bloku PLC
 • Operacje logiczne w językach ST, FBD, LD
 • Monitorowanie i testowanie programu
 • Podstawy programowania strukturalnego - różne typy bloków i ich używanie
 • Przerzutniki i zbocza
 • Systemy liczbowe w sterownikach PLC
 • Instrukcje arytmetyczne
 • Instrukcje licznikowe
 • Instrukcje porównań i skoków
 • Eksportowanie i importowanie bloków kodu źródłowego
 • Tworzenie bibliotek i ich wczytywanie do projektu
 • Układy czasowe
 • Optymalizacja kodu
 • Zarządzanie projektem oprogramowania
 • Dokumentacja projektu
 • Archiwizacja projektu i wczytywanie projektu z archiwum
 • Znaczące różnice między CoDeSys 2.1/2.3/3.5

 cds all1