CAN.1.ai-SNAP.pngCANopen® Moduł przetwarzania sygnłu analogowego : µCAN.1.ai-SNAP

pdf

Zdecentralizowana jednostka pozyskiwania danych μCAN.1.ai-SNAP jest skonfigurowany do zbierania sygnału analogowe i przekonwertowania go do magistrali CAN. Ze względu na jego smukłą i zwartą konstrukcję naszeurządzenie μCAN idealnie nadaje się do montażu w szafie sterowniczej na szynie DIN.
Śruby zacisków ułatwiają szybką integrację μCAN.1.ai-SNAP do twoich systemów.

czytaj więcej...

CAN.1.ai-SNAP.pngCANopen® Moduł akwizycji temperatury : µCAN.1.ti-SNAP

pdf

Zdecentralizowana jednostka pozyskiwania danych μCAN.1.ti-SNAP jest skonfigurowany do zbierania sygnału temperatury. Ze względu na jego smukłą i zwartą konstrukcję naszeurządzenie μCAN idealnie nadaje się do montażu w szafie sterowniczej na szynie DIN.
Śruby zacisków ułatwiają szybką integrację μCAN.1.ai-SNAP do twoich systemów.

czytaj więcej...

CAN.1.ai-SNAP.pngCANopen® 1-konałaowy moduł pomiaru tensometrycznego: µCAN.1.sg-SNAP

pdf

Zdecentralizowana jednostka pozyskiwania danych μCAN.1.sg-SNAP jest skonfigurowany do zbierania sygnału z tensometru. Ze względu na jego smukłą i zwartą konstrukcję naszeurządzenie μCAN idealnie nadaje się do montażu w szafie sterowniczej na szynie DIN.
Śruby zacisków ułatwiają szybką integrację μCAN.1.ai-SNAP do twoich systemów.

czytaj więcej...

 

CAN.4.ci-SNAP.pngCANopen® 4-kanałowy moduł licznikowy : µCAN.4.ci-SNAP

pdf

μCAN.4.ci-SNAP wyposażony jest w 4 szybkie moduły licznika do 500 kHz. Impulsy binarne są pobierane przez moduł CAN, przetwarzane i przesyłane do systemu nadrzędnego.
Dodatkowe zaciski 4 I/O mogą być indywidualnie konfigurowane jako wejścia lub wyjścia cyfrowe.
Wyjścia są zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem. μCAN.4.ci-SNAP jest połączony z centralną jednostką sterującą poprzez interfejs CAN

czytaj więcej...

CAN.6.ai-SNAP.pngCANopen® 6-kanałowy moduł akwizycji sygnałów analogowych: µCAN.6.ai-SNAP

pdf

Zdecentralizowane urządzenie akwizycji danych μCAN.6.ai-SNAP jest skonfigurowane do zbierania maksymalnie 6 analogowych sygnałów
Ze względu na jego smukłą i zwartą konstrukcję naszeurządzenie μCAN idealnie nadaje się do montażu w szafie sterowniczej na szynie DIN.

Cechy

  • CANopen protokuł CiA 404
  • akwizycja do 6 sygnałów analogowych 0(4)..20mA
  • 16-bit rozdzielsczość / 50Hz częstotliwość próbkowania
  • Mocowanie na szynę DIN TS35
  • Rozszeżony zakres temparatury otoczenia -40°C .. +85°C

czytaj więcej...

CAN.4.ao-SNAP.pngCANopen® 4-kanałowy moduł wyjść analogowych napięcie / prąd - µCAN.4.ao-SNAP

pdf

Zdecentralizowany moduł μCAN.4.ao-SNAP posiada cztery wyjścia analogowe, które opcjonalnie dają sygnał napięcia (± 10V) lub sygnał prądowy (0-20mA). Przetworzona wartość cyfrowa jest skalowana do analogowego sygnału wyjściowego w obudowie na szynę DIN o szerekości 22.5 mm. Interfejs CAN wspiera  protokoły CANopen® i SAE J1939.

czytaj więcej...

CAN.8.dio-SNAP.pngCANopen® 8-kanałowy moduł binarnych I/O : µCAN.8.dio-SNAP

pdf

μCAN.8.dio-SNAP jest przeznaczony do uniwersalnego zbierania sygnałów cyfrowych.
Jego 8 I/O-zacisków może być programowane swobodnie  jako wejście lub wyjście.
μCAN.8.dio-SNAP jest połączony z centralą jednostką sterującą za pośrednictwem magistrali CAN

czytaj więcej...

CAN.8.dio-SNAP.pngCANopen® 8-kanałowy moduł wyjść CANopen/PWM: µCAN.8.pwm-SNAP

pdf

Moduł μCAN.8.pwm-SNAP poiada 8 wyjść sygnału z modulacją szerokości impulsu (PWM) w zakresie od 0% do 100% dla sterowania siłowników (zawory itp).
Wyjścia są zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciążeniem. μCAN.8.pwm-SNAP jest połączony z jednostką centralą za pośrednictwem magistrali CAN.

czytaj więcej...

CAN.8.ti-SNAP.pngCANopen® Moduł wejść Pt100/Termopara : µCAN.8.ti-SNAP

pdf

Zdecentralizowane urządzenie akwizycji danych μCAN.8.ti-SNAP jest wyposażone w 8 wejść dla termopar lub czujników Pt100.Zintegrowany interfejs CAN,  wspiera protokoły CANopen i J1939, szybkość transmisji i node-ID może być ustawione za pomocą przełączników DIP wewnątrz urządzenia lub przez LSS.
Przy szerokości 22,5 mm nasz przetwornik temperatury idealnie nadaje się do montażu na szynie w szafie sterowniczej, i mogą być łączone z innymi modułami z rodziny MicroControl μCAN-SNAP.

czytaj więcej...