CAN.8.dio-SNAP.pngCANopen® 8-kanałowy moduł wyjść CANopen/PWM: µCAN.8.pwm-SNAP

pdf

Moduł μCAN.8.pwm-SNAP poiada 8 wyjść sygnału z modulacją szerokości impulsu (PWM) w zakresie od 0% do 100% dla sterowania siłowników (zawory itp).
Wyjścia są zabezpieczone przed zwarciem oraz przeciążeniem. μCAN.8.pwm-SNAP jest połączony z jednostką centralą za pośrednictwem magistrali CAN.

czytaj więcej...