CANopen_bootloader_protocol_stack.pngSots protokołu CANopen® bootloader'a

Pakiet kodu źródłowego bootloadera CANopen® oferuje pełną funkcjonalność integracji bootloadera według standardu CANopen® dla własnych urządzeń.

Stos CANopen® bootloader ma zimplementowany zredukowany słownik obiektów i wspiera usługi NMT, SDO (Przyspieszone / segmentowe / blok), EMCY, Heartbeat oraz LSS.

Różnorodne opcje konfiguracyjne pozwalają na indywidualne dostosowanie systemu docelowego. Przykłady kodów ułatwiają fazę uruchamiania, użytkownik może skoncentrować się na realizacji własnej aplikacji.Spójny interfejs driver'a daje elastyczność w stosowaniu dowolnego kontrolera CAN dostępnego na rynku.

czytaj więcej...