CAN.4.ai-BOX.pngCANopen® 4-kanałowy moduł pomiaru tensometrycznego z rozdzielczością 16/24 bit: µCAN.4.sg-BOX

pdf

µCAN.4.sg-BOX jest zdecentralizowanym modułem akwizycji danych pomiarowych z czterech tensometrów lub mostków rezystancyjnych. Dane z mostka rezystancyjnego pozyskiwane są z częstotliwości próbkowania 400 Hz.

czytaj więcej...