CAN.4.ai-BOX.pngCANopen® 4-kanałowy moduł wejść analogowych  napięcie / prąd - µCAN.4.ai-BOX
pdf

µCAN.4.ai-BOX jest rozszerzonym uniwersalnym modułem pomiarowym do akwizycji standardowych sygnałów analogowych. Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru sygnałów ± 10 V jak również 0(4) .. 20 mA z częstotliwością próbkowania 800 Hz.

czytaj więcej...