CAN.1.ai-BOX.pngCANopen® 1-kanałowy moduł wejścia analogowego napięcie / prąd - µCAN.1.ai-BOX

pdf

µCAN.1.ai-BOX jest zdecentralizowanym uniwersalnym  modułem akwizycji danych standardowego sygnału analogowego (prąd / napięcie). Sygnały są przetwarzane i linearyzowane w solidnej odlewanej aluminiowej obudowie. Interfejs CAN obsługuje protokół CANopen®.

czytaj więcej...

CAN.1.ai-BOX.pngCANopen® 1-kanałowy moduł pomiaru tensometrycznego - µCAN.1.sg-BOX

pdf

µCAN.1.sg-BOX jest zdecentralizowanym modułem CAN do przetwarzania sygnałów tensometrycznych lub mostków oporowych. Sygnały z czujników są przetwarzana i linearyzowane w solidnej odlewanej aluminiowej obudowie. Interfejs CAN obsługuje protokół CANopen®.

czytaj więcej...

CAN.1.ai-BOX.pngCANopen® 1-kanałowy moduł wejścia analogowego Pt100 / termopara - µCAN.1.ti-BOX

pdf

µCAN.1.ti-BOX jest jedno kanałowym rozwiązaniem do pomiaru temperatury. Do modułu mogą być podłączone czujniki rezystancyjne jak i termopary. Sygnały są przetwarzane i linearyzowane w solidnej obudowie z odlewu aluminiowego. Interfejs CAN obsługuje protokół CANopen®.

czytaj więcej...

CAN.4.ai-BOX.pngCANopen® 4-kanałowy moduł wejść analogowych  napięcie / prąd - µCAN.4.ai-BOX
pdf

µCAN.4.ai-BOX jest rozszerzonym uniwersalnym modułem pomiarowym do akwizycji standardowych sygnałów analogowych. Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru sygnałów ± 10 V jak również 0(4) .. 20 mA z częstotliwością próbkowania 800 Hz.

czytaj więcej...

CAN.4.ai-BOX.pngCANopen® 4-kanałowy moduł wyjść analogowych napięcie / prąd - µCAN.4.ao-BOX

pdf

Zdecentralizowany moduł μCAN.4.ao-BOX posiada cztery wyjścia analogowe, które opcjonalnie dają sygnał napięcia (± 10V) lub sygnał prądowy (0-20mA). Przetworzona wartość cyfrowa jest skalowana do analogowego sygnału wyjściowego. Solidna obudowa z odlewu aluminowego. Interfejs CAN wspiera  protokoły CANopen® i SAE J1939.

czytaj więcej...

CAN.4.ci-BOX.pngCANopen® 4-kanałowy moduł licznikowy : µCAN.4.ci-BOX

pdf

µCAN.4.ci-Box wyposażony jest w 4 szybkie liczniki do 500 kHz. Moduł pobiera i przetwarza impulsy binarne i przesyła je do systemu nadrzędnego.

czytaj więcej...

CAN.4.ai-BOX.pngCANopen® 4-kanałowy moduł pomiaru tensometrycznego z rozdzielczością 16/24 bit: µCAN.4.sg-BOX

pdf

µCAN.4.sg-BOX jest zdecentralizowanym modułem akwizycji danych pomiarowych z czterech tensometrów lub mostków rezystancyjnych. Dane z mostka rezystancyjnego pozyskiwane są z częstotliwości próbkowania 400 Hz.

czytaj więcej...

CAN.4.ai-BOX.pngCANopen® 4-kanałowy moduł pomiaru temperatury - µCAN.4.ti-BOX

pdf

µCAN.4.ti-BOX posiada 4 wejścia do pomiaru temperatury. Sygnały z czujników rezystancyjnych jak i termopar mogą być próbowane z czestotliwością 400 Hz. Sygnały z czujników są przetwarzane i linearyzowane w wytrzymałej obudowie z odlewu aluminium. Interfejs CAN wspiera protokoły CANopen® i SAE J1939.

czytaj więcej...

CAN.8.dio-BOX.pngCANopen® Moduł I/O binarnych : µCAN.8.dio-BOX

pdf

8 zacisków w module μCAN.8.dio-BOX mogą być indywidualnie wykorzystywane jako wejścia lub wyjścia cyfrowe. Sygnały cyfrowe są wstępnie przetworzone i filtrowane w obudowie z odlewu aluminium. Interfejs CAN wspiera protokoły CANopen® i SAE J1939.

czytaj więcej...

CAN.8.dio-BOX.pngCANopen® 8-kanałowy moduł wyjść PWM - µCAN.8.pwm-BOX

pdf

Modułem µCAN.8.pwm-BOX można wysterować 8 wyjść PWM w zakresie od 0% do 100% w zakresie sterowania zaworami.
Gniazda są zabezpieczone przed przeciążeniem i zwarciem.
µCAN.8.pwm-BOX jest połączony z centralnym sterownikiem za pośrednictwem magistrali CAN.

czytaj więcej...