CR232

cr232


 
 

Konwerter RS232 do CAN. Komunikaty CAN przesyłane są do RS232 jako pakiety znaków ASCII. Urządzenie może zostać zaprogramowane (implementacja) firmware'em pod konkretny protokół klienta. Firma DIGA za dodatkową odpłatnością tworzy odpowiednią implementację protokołu na życzenie klienta. Prędkości CAN jak i RS232 ustawiane za pośrednictwem przełączników DIP. Konwerter może zostać wyposażony w Bootloader RS232 co pozwala na aktualizację oprogramowania poprzez port szeregowy.

 Karta katalogowa  pdf
 Instrukcja obsługi  pdf