CAN.4.ci-SNAP.pngCANopen® 4-kanałowy moduł licznikowy : µCAN.4.ci-SNAP

pdf

μCAN.4.ci-SNAP wyposażony jest w 4 szybkie moduły licznika do 500 kHz. Impulsy binarne są pobierane przez moduł CAN, przetwarzane i przesyłane do systemu nadrzędnego.
Dodatkowe zaciski 4 I/O mogą być indywidualnie konfigurowane jako wejścia lub wyjścia cyfrowe.
Wyjścia są zabezpieczone przed zwarciem i przeciążeniem. μCAN.4.ci-SNAP jest połączony z centralną jednostką sterującą poprzez interfejs CAN

czytaj więcej...