Profil

 • projektowanie i produkcja urządzeń pomiarowych
 • projektowanie i produkcja interfejsów pomiarowych
 • projektowanie i produkcja konwerterów CAN na USB
 • projektowanie systemów sterowania opartych o sterowniki mobilne
 • projektowanie oprogramowania do sterowania napędami elektrycznymi w pojazdach za pośrednictwem CANbus/CANopn/J1939
 • programowanie w Delphi, C dla środowiska Windows oraz uP rodziny 51
 • programowanie sterowników mobilnych
 • szkolenia z zakresu magistrali CAN
 • szkolenie z zakresu CANopen®
 • szkolenia z zakresu CoDeSyS 2.1/2.3/3.5
 • szkolenia z zakresu programowania PLC
 • doradztwo techniczne w zakresie aparatury pomiarowej, wykonawczej dla magistrali CAN
 • doradztwo w zakresie protokołów CANopen®/J1939