CAN LOG Analizator

Oprogramowanie współpracujące z CANStudio i pozwala na :

  • azalizę interwałów czasu ramek CAN
  • zliczanie ramek CAN
  • analizę obciążenia sieci CAN
  • wizualizację danych

CAN LOG Analizator  v1.0 (32bit/64bit)
zip


 

   
 

DATAVision v1.0

 

datavision

 

Oprogramowanie składa się z dwóch oddzielnych aplikacji. BUILDER oraz READER.

DATAVision BUILDER:builder

Pozwala na zaprojektowanie ekranów wizualizacyjnych pozwalających na przedstawienie wartości przesyłanych z sieci CAN poprzez interfejs CRUSB Spartan.

Zaprojektowane ekrany zapisywane są raz jako projekt źródłowy oraz jako skompilowany binarny plik wsadowy dla DATAVision READER.

 

DATAVision READER:reader

Oprogramowanie pozwalające na wczytanie pliku binarnego przygotowanego w DATAVision BUILDER i za pośrednictwem konwertera CRUSB Spartan wizualizację danych. Aplikacja

Licencja (płatna)  zarówno na BUILDER jaki na READER umieszczane są w konwerterze CRUSB Spartan, natomiast aplikacje DATAVision pobierane są bezpośrednio z naszej strony internetowej.

Generowany plik w DATAVision BUILDER zawiera numery seryne konwerterów CRUSB Spartan które będą obsługiwały dany projekt, dzięki czemu posiadacz DATAVision ma kontrolę nad zezwoleniem na użytkowanie pliku binarnego tylko przez wybrany konkretnie konwerter CRSUB Spartan (maksymalnie 4 konwertery na projekt).

 

Karta katalogowa DATAVision pdf
DATAVision  BUILDER v1
zip
DATAVision  READER v1
zip
Instrukcja DATAVision pdf


 

   
 

CRUSB Spartan

 spartan group

spartan android ftdi terminal

Konwerter komunikatów CAN do portu USB i odwrotnie. Oparty o FTDI oraz PCA82C250. Idealne rozwiązanie do zaprojektowania urządzenia do akwizycji danych w PC z magistrali CAN. Działa z systemem Windows, Linux, Android, Mac OS dzięki modułowi USB z firmy FTDI. Gumowe obrzeża obudowy pozwalają pewnie trzymać w ręce CRUSB Spartana nawet w warunkach polowych.
Konwerter działa zarówno w trybie bezpośrednim z USB lub w trybie wirtualnego portu szeregowego co pozwala na dużą elastyczność w tworzeniu aplikacji przez użytkownika.

 Karta katalogowa  pdf
 Instrukcja obsługi  pdf
 Lista komend sterujących  pdf
   
Sterowniki
 CRUSB Sterownik USB 98SE, ME, XP, 7, 8, 8.1,10 zip
 pozostałe sterowniki dostępne na stronie  FTDI
Biblioteka DLL  
 Biblioteka DLL v1.0 (32/64bit) zippdf
 Biblioteka DLL v1.1 (32/64bit) zippdf
 Biblioteka DLL v1.2 (32/64bit) zippdf
 Biblioteka DLL v1.3 (32/64bit) zippdf
 DLL emulująca CRUSB v1.2 - DLL v1.5.0 (32/64bit) zip
Przykłady aplikacji - Delphi
 Przykładowa aplikacja w Delphi XE 8 (DLL v1.0 32/64bit) zip
 Przykładowa aplikacja w Delphi XE 8 (DLL v1.1 32/64bit) zip
 Przykładowa aplikacja w XE 8 (FTDI D2XX 32/64bit) zip
Przykłady aplikacji - C++ Builder
 Przykładowa aplikacja w C++ Builder 6  (DLL  emul. CRUSB v1.2  32bit) zip
 Przykładowa aplikacja w C++ Builder 6  (FTDI D2XX 32bit) zip
 Przykładowa aplikacja w C++ Builder 6  (DLL v1.1 32bit) zip
 Przykładowa aplikacja w C++ Builder XE 8 (DLL v1.1 32/64bit) zip
 Przykładowa aplikacja w C++ Builder XE 8 (FTDI D2XX 32bit) zip
Przykłady aplikacji - DEV C++
 Przykładowa aplikacja w DEV C++ 5.11 (DLL v1.1 32/64bit) zip
Przykłady aplikacji - MS Visual Studio Express
 Przykładowa aplikacja w MSVSE 2012 (DLL v1.1 32/64bit)  
 Przykładowa aplikacja w MSVSE 2012 (FTDI D2XX 32bit)  
Przykłady aplikacji - Android
 Przykładowa aplikacja w FMX XE 8  
Oprogramowanie wewnętrzne (Firmware)
 DIGA Updater zip
 CRUSB Spartan v1.08 zip